In verband met Corona lukt het ons niet meer deze dag vol sport + spel in het Safari-gebouw verantwoord te organiseren. Je kan hier nog wel zien wat we in eerdere jaren hebben georganiseerd.

 

Slider

Gezellige drukte op SafariFestival 2019!

Het jaarlijkse SafariFestival was in 2019 op zondag 30 juni en druk bezocht. Al voordat wethouder Maarten van Dijk het festival opende, hadden zich tientallen kinderen ingeschreven voor één van de vele trails die in het gebouw MFA Safari waren uitgezet. Elke trail leidde een groepje kinderen langs badmintonbasketbal, danseneen muziekworkshopde Play-in trail, Tai Chitekenen, volleybal en yoga. De Play-in trail had leuke spelletjes, zoals tafelvoetbal (soms tegen de wethouder), een parcours bedenken en rennen, bekerpong en nog meer. Volwassenen konden langs bij de Sportschool. Na afloop was er voor iedereen een ijsje en voor sommigen een prijsje. Na een korte pauze ging het verder in het zwembad met wedstrijdzwemmenwaterpoloën en survival-zwemmen over een heuse stormbaan. En ook dit werd afgesloten met een prijsje en ijsje. Jan Nijkamp van staaterop.nl heeft heel veel foto’s gemaakt, waaronder deze hoogtepunten.

De dag ontlokte veel enthousiaste reacties bij de deelnemers. Het waren korte clinics en als de bel voor de volgende ronde klonk, wilden veel kinderen nog lang niet stoppen. Er was soms ook verbazing bij ouders, als bleek dat hun kind een heel andere sport leuk vond, dan de ouders hadden bedacht. Precies dat is de bedoeling achter het SafariFestival: kennis maken met veel verschillende sporten en activiteiten. De organisatie was tevreden: “We zien dat de verenigingen en organisaties zich goed presenteerden en we hebben een sportieve en culturele dag bezorgd aan meer dan 100 kinderen en minstens zoveel ouders en begeleiders. Een mooi festival, dat gaan we volgend jaar weer doen”. Voor mensen die niet zolang kunnen wachten: alle twaalf organisaties presenteren zich hier op safarifestival.nl en bieden daar vaak een open dag of proeflessen aan.

Benieuwd hoe het er op zo’n SafariFestival aan toe gaat? Je kan een indruk krijgen bij de eerdere edities.

Hieronder onze poster, flyer en een voorbeeld van, in dit geval: de Leeuwentrail: